Var med och sätt fart på klimatbesluten!
Tycker du att klimatarbetet går för långsamt? Vi kände också det. Så vi samlade några av Sveriges smartaste forskare och experter. Dom gav oss idéer som vi under senaste året stämt av med massor av vanligt skönt folk. Och vet du vad vi upptäckte? Du och jag som medborgare behövs för att få fart på klimatbesluten! Välkommen till Climate Crowd.

Climate Crowd:

 • ger medborgare möjlighet att kanalisera frustration till handling
 • ger politiker ett synligt stöd
 • ger organisationer en ny finansieringsmöjlighet

Följ arbetet via vår sida på Facebook.

Klimatförändringarna har redan börjat

Våra utsläpp av växthusgaser har redan orsakat extrema väder, förhöjda havsnivåer och förlust av djur- och växtarter. Och tyvärr stannar det inte där. Klimatförändringarna och dess konsekvenser kommer bli allt större. Hundratals miljoner människor kommer lida fysiskt som en direkt effekt av klimatförändringarna, men redan nu berörs vi alla både ekonomiskt och moraliskt.

 

Källa: FNs klimatpanel IPCC och Världsbanken

 • Extrema värmeböljor

  som utan global uppvärmning skulle förekomma en gång på hundra år kommer hålla i sig under flera månader varje sommar i många delar av världen.

 • Minskande matförråd

  blir en konsekvens då jordbruk, vattentillgång, hälsa, biologisk mångfald och ekosystemtjänster försämras.

   

 • Höjda havsnivåer

  på 0,5 till 1 meter förväntas inom 100 år, men det finns risk för att det blir ännu mer.

Miljöproblemen är vad som oroar svenskarna mest i samhället.

Källa: SOM-institutet, Göteborgs universitet. Undersökning samhällsoro 2013.

8 av 10 svenskar tycker att politikerna borde göra mer för att begränsa klimatförändringarna.

Källa: Världsnaturfonden (WWF), Earth Hour klimatbarometer 2015

″En stark röst från folket kan få en direkt påverkan på politiken, speciellt i ett så litet land som Sverige.″

Källa: Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Intervju i Dagens Nyheter 8 september 2015.

Det är dags att lämna fossilåldern!

Förändringarna kan – och måste – ske nu. Vi behöver en ny period av hållbart samhällsbyggande. Det krävs handlingskraft från såväl politiker som näringsliv och medborgare.

Vår vision är att Sverige ska bli det första landet som lyckas göra omställningen som krävs för att uppnå tvågradersmålet. Att Sverige vågar ta täten, gå före och visa att det går. Tillsammans kan vi visa att det är smart och att det skapar möjligheter!

Jag vill att politikerna ska ta de beslut som krävs för att rädda klimatet – vad kan jag göra?

Visa politikerna att de har ett tydligt mandat!  Omställningsfonden – ett opinionsverktyg riktat till politikerna.

Här kan du som medborgare visa ditt faktiska stöd för en tuffare klimatpolitik genom att varje månad sätta in mellan 100-200 kr i en gemensam pott. Det motsvarar en individs andel av samhällets omställningskostnader. I takt med att vi blir fler som sätter in pengar så ökar det totala beloppet och därmed trycket på politiken. När väl staten vidtagit de nödvändiga åtgärderna för 2-gradersmålet som vi kräver, så får du tillbaka de pengar du satt in.

Jag vill att det ska hända saker nu och bidra till att bra klimatåtgärder kan förverkligas – vad kan jag göra?

Investeringsfonden kombinerar klimatexpertis – vetenskap, finans, affärsvärlden – med en crowd funding-plattform. Du kan välja vilka projekt du vill stödja och veta att din klimatinvestering kommer ha effekt.

Föredrar du att låta klimatexperterna avgöra hur dina pengar ska fördelas mellan olika projekt så går det också bra. Projekt som söker medel från investeringsfonden konkurrerar med varandra utifrån hur stor klimatnytta de kan skapa. Sökande kan vara enskilda eller grupper av företag, institut, kommuner eller ideella föreningar. Fokus är tydligt på konkreta åtgärder som sänker utsläppen direkt!

Climate Crowd vill gå från politisk låsning till demokratisk lösning!

Vi ger medborgare möjlighet att kanalisera frustration till handling, politiker ett synligt stöd och organisationer en ny finansieringsmöjlighet.

Vi vill erbjuda nya typer av verktyg för dem som vill göra mer för klimatet och få saker att hända: omställningsfonden och investeringsfonden.

 Ben och Torsten diskuterar investeringsfonden

Ben och Torsten diskuterar investeringsfonden

Dialogforum

Vi utvecklar konceptet för Climate Crowd genom en öppen innovationsprocess, där medborgare och experter involveras genom olika dialogmöten. Hittills har vi genomfört drygt 20 möten och fått hundratals värdefulla synpunkter, som också fått sitt avtryck i hur våra verktyg utformas. På Facebook hittar du den senaste informationen om aktuella dialogmöten.

 

 Climate Crowd på Klimathuset i Stockholm i okt 2015.

Climate Crowd på Klimathuset i Stockholm i okt 2015.

Vill du vara med?

Bakom Climate Crowd står en grupp erfarna kommunikatörer, projektledare och entreprenörer, uppbackade av några av Sveriges främsta forskare och experter. Nu söker vi samarbetspartners som vill skjuta till kapital, kompetens och kontakter för att gemensamt förverkliga Climate Crowd under 2016.

 Vi arbetar med Ekocentrum och myndigheten MUCF

Vi arbetar med Ekocentrum och myndigheten MUCF

Starka samarbeten

Under 2015 bedrivs Climate Crowd som ett projekt i samverkan med Ekocentrum och ekonomiskt stöd från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Vi arbetar med Climate Crowd

Örjan

Har ett 25-årigt engagemang för miljöfrågor. Drivs av att utveckla produkter och lösningar för klimatutmaningarna. Har jobbat som senior och certifierad projektledare inom IT-utveckling i 9 år samt 6 år i företagsledning som produkt- och produktutvecklingschef i tre innovativa och entreprenöriella bolag (bränsleceller, solceller och vattenrening). Driver sedan 2 år egen konsultfirma för att stötta miljöteknikbolag.

Jessica

Arbetar med internationella projekt och extern finansiering (främst EU) som verktyg för verksamhetsutveckling inom den offentliga sektorn. Över tio års erfarenhet från ledningsansvar och projektarbete, med dokumenterade resultat. Erfarenhet från privat, offentlig och ideell sektor. Huvudprojektledare för EU-projektet Next Move 2011-2012, med fokus på att mobilisera tidiga användare av vätgasfordon. Drivs av utveckling för samhällsnytta.

Sven

Driver sedan januari 2014 egen konsultfirma inom energi, transport, innovation och hållbar utveckling. De senaste tio åren har Sven varit verksam inom energi- och transportområdet, bland annat som verksamhetsledare för branschföreningen Vätgas Sverige  Ideell Förening och som gruppchef på ETC Battery and FuelCells AB. Han har haft styrelseposter på de Brysselbaserade organisationerna HyER och EHA.

Hör av dig!

Har du frågor, synpunkter eller förslag är du varmt välkommen att höra av dig!

Följ gärna vårt arbete via vår sida på Facebook.

 • Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg
 • info@climatecrowd.org